Link...กศน.อำเภอ


 
Link...กศน.จังหวัด
 
แนะนำแหล่งเรียนรู้
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน กศน.อำเภอพิชัย

Click...
 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 
อบรมอาสายุวกาชาด
รวมภาพอบรมยุวกาชาด
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

22/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั

กศน.อำเภอพิชัยกศน.ตำบลท่ามะเฟืองเปิดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการเรื่อง การทำดอกไม้จันทน์   

22/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั กศน. อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
22/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย” ประชุมคณะกรรมการสอบ
N-NET ประจำปีการศึกษา 2556

20/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัยกศน.ตำบลท่ามะเฟืองเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน: จักสานจากปอพลาสติก
กศน.อำเภอพิชัย \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"กศน.ตำบลท่าสัก จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำยาเอนกประสงค์
กศน.อำเภอพิชัย \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"กศน.ตำบลไร่อ้อย จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำยาเอนกประสงค์

 กศน.อำเภอพิชัย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระะพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กศน.อำเภอพิชัย จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "การแปรรูปน้ำหมักเต้าเจี้ยวเป็นซอสปรุงรส"
12/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัยร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
กศน.อำเภอพิชัย จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสานผักตบชวา "
กศน.อำเภอพิชัย จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นฯ "การทอดขนุน"
6/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย "กศน.ตำบลท่ามะเฟือง"จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษา 
6/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย” กศน.ตำบลบ้านโคน”เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556
6/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย “กศน.ตำบลบ้านโคนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้”
6/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย “กศน.ตำบลนาอินจัดกิจกรรมค่ายธรรมะพัฒนาจิต” 
6/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย “กศน.ตำบลนาอินจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้”
6/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย “ร่วมรับชมรายการสายใย กศน.”
กศน.อำเภอพิชัย จัดโครงการค่ายธรรมะ พัฒนาจิต
5/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย” ” ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัยเคลื่อนที่
2/ส .ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย” ” กศน.ตำบลท่ามะเฟือง ”นำนักศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
29/ .. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
 กศน.อำเภอพิชัย “ร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ กลุ่มห้าขุนศึก ” 
29/ .. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์วั
กศน.อำเภอพิชัย “ร่วมรับชมรายการสายใย กศน.”
 
E-Office สนง.กศน.อุตรดิตถ์


 
ผู้บริหาร

นายวิชรัช บุณโยประการ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอพิชัย

นายแดง พัฒนสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
  กศน.อำเภอพิชัย
 

 
Link...ที่น่ารู้


 
Weather Report
 
ภาพประทับใจ

 

 
Google Maps
OK